Węzeł do produkcji betonu we Włoszakowicach

biotope
13.03.2017

Inwentaryzacja roślin naczyniowych, zbiorowisk roślinnych oraz płazów, gadów, ptaków i ssaków w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie węzła do produkcji betonu we Włoszakowicach (gmina Włoszakowice, powiat leszczyński, województwie wielkopolskie) wraz z oceną wpływu planowanego przedsięwzięcia na formy ochrony przyrody, w tym na obszar specjalnej ochrony „Pojezierze Sławskie” PLB300011, Przemęcki Park Krajobrazowy i obszaru chronionego krajobrazu „Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice”.