Zakład przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chorzelach

biotope
18.09.2020

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa drzewnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Chorzele (gmina Chorzele, powiat przasnyski, województwo mazowieckie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków grzybów, roślin i zwierząt oraz korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym, regionalnym i lokalnym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.