Zbiornik retencyjny w Leśnictwie Mieleszynek

biotope
17.06.2021

Nadzór herpetologiczny nad realizacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Mieleszynek, Nadleśnictwie Przedborów (obręb Mieleszynek, gmina Wieruszów – obszar wiejski, powiat wieruszowski, województwo łódzkie).