Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynek usługowo-mieszkalny wielorodzinny w Poznaniu

biotope
11.12.2018

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny, ze szczególnym uwzględnieniem chiropterofauny, w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na powierzchniowe formy ochrony przyrody, stanowiska gatunków roślin i zwierząt podlegających ochronie prawnej oraz korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym. Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.