Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu

biotope
17.03.2023

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i z podziemnymi halami garażowymi przy ulicy Jasielskiej w Poznaniu na obszar Natura 2000 Fortyfikacje w Poznaniu PLH300005. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 był uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.