Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Poznaniu

biotope
10.02.2024

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był załącznikiem do raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.