Zespół Szkół w Kleszczewie

biotope
07.10.2016

Opinia chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku użyteczności publicznej położonym przy ulicy Poznańskiej w Kleszczewie (województwo wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.