Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Poznaniu

biotope
10.04.2018

Ekspertyza chiropterologiczna dotycząca występowania stanowiska i siedlisk gatunków nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku publicznej placówki oświatowej położonej na Osiedlu Jana III Sobieskiego w Poznaniu (województwo wielkopolskie).