Zespół Szkolno-Przedszkolny w Słupi Kapitulnej

biotope
17.03.2023

Ekspertyza przyrodnicza (ornitologiczna oraz chiropterologiczna) dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego położonej w Słupi Kapitulnej (gmina Rawicz, powiat rawicki, województwo wielkopolskie). Ekspertyza została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku.