Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu

biotope
18.09.2020

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą przy ulicy Brneńskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) wraz z opracowaniem wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów.