Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Kaliszu

biotope
09.01.2017

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w ramach rozwoju systemu komunikacji publicznej aglomeracji kalisko-ostrowskiej.