Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy w Paczkowie

biotope
22.08.2019

Inwentaryzacja dendrologiczna w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Paczkowie (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie).