Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Pobiedziskach-Letnisku

biotope
30.12.2017

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Pobiedziskach-Letnisku (gmina Pobiedziska, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Operat powstały w ramach przeprowadzonej inwentaryzacji dendrologicznej został złożony wraz z wnioskiem o wydanie decyzji Starosty Poznańskiego zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięciem.