Specjalista od płazów i gadów. Jest on nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadza inwentaryzację płazów i gadów w okresie godów i rozrodu, a także migracji tych zwierząt. Jego wiedza jest niezbędna w sprawowaniu nadzoru herpetologicznego oraz w zaplanowaniu i realizacji kompensacji herpetologicznej.