Inwentaryzacja nietoperzy w lasach to specjalistyczna usługa realizowana przez naszego chiropterologa, celem której jest rozpoznanie walorów chiropterologicznych badanego obszaru, a tym samym bardziej skuteczna ochrona lokalnych populacji nietoperzy i ich siedlisk. Inwentaryzacja ma znaczenie z naukowego, jak i „ochroniarskiego” punktu widzenia (inwentaryzacja nietoperzy w lasach objętych ochroną). Jej rola jest nieoceniona również w lasach gospodarczych, gdzie nietoperze świadczą usługi ekosystemowe na rzecz leśników (biologiczne zwalczanie „szkodników leśnych”).

Na czym polega inwentaryzacja nietoperzy w lasach? 

Inwentaryzacja chiropterofauny terenów zalesionych obejmuje odłowy nietoperzy w specjalistyczne sieci chiropterologiczne (posiadamy niezbędne zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), kontrole skrzynek dla nietoperzy, kontrole zasiedlenia dziupli oraz badania aktywności nietoperzy metodami bioakustycznymi z wykorzystaniem detektorów ultradźwiękowych.

Inwentaryzacja nietoperzy w lasach

Zakres dokumentacji z inwentaryzacji nietoperzy w lasach 

W efekcie przeprowadzonej inwentaryzacji nietoperzy powstaje lista stwierdzonych gatunków, a każdy takson jest szczegółowo charakteryzowany. Charakterystyka ta obejmuje sposób wykorzystania badanego obszaru przez nietoperze, w tym wskazanie ich siedlisk, to jest miejsc rozrodu i zimowania, terenów łowieckich i szlaków migracyjnych. Wynik inwentaryzacji chiropterologicznej są prezentowane na mapie tematycznej lokalizującej stanowiska i siedliska tych ssaków w badanym obszarze.

Inwentaryzacja nietoperzy w lasach jako element inwentaryzacji przyrodniczej 

Inwentaryzacja nietoperzy w lasach jest elementem inwentaryzacji przyrodniczej, której efektem jest raport będący niezbędnym załącznikiem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Przykładowe realizacje