Specjalista od ptaków. Jest on nieodłącznym członkiem zespołu realizującego inwentaryzację przyrodniczą. Przeprowadza inwentaryzację ptaków w okresie lęgowym oraz pozalęgowym tych zwierząt. W ramach przedsięwzięć polegających na budowie elektrowni lub farm wiatrowych przeprowadza screening ornitologiczny oraz przedrealizacyjny monitoring ptaków w obszarach przeznaczonych pod te inwestycje. W obrębie wybudowanych elektrowni lub farm wiatrowych realizuje porealizacyjny monitoring ptaków. Jego wiedza jest niezbędna w przygotowaniu opinii ornitologicznej oraz ekspertyzy ornitologicznej, w sprawowaniu nadzoru ornitologicznego oraz w zaplanowaniu i realizacji kompensacji ornitologicznej.