Monitoring nietoperzy o znaczeniu wspólnotowym jest specyficznym rodzajem monitoringu realizowanym przez naszego chiropterologa dla podkowca małego, nocka dużego, nocka Bechsteina, nocka orzęsionego, nocek łydkowłosego i mopka zachodniego, a więc dla gatunków, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, których ochrona wymaga wyznaczenia specjalnych obszarów ochrony siedlisk. Monitoring ten jest realizowany w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska. W wielu przypadkach potrzeba realizacji monitoring nietoperzy wynika również z zapisów planów ochrony i planów zadań ochronnych sporządzonych dla obszarów Natura 2000, w których jednym z celów ochrony są wspomnianej wyżej gatunki.

Monitoring nietoperzy o znaczeniu wspólnotowym jest realizowany zgodnie z wytycznymi zdefiniowanymi w przewodniach metodycznych opublikowanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Polega na określeniu wskaźników stanu populacji i siedliska gatunku, w celu oceny stanu ochrony oraz perspektyw zachowania gatunku w obszarach Natura 2000. Wyniki monitoringu wraz z ich analizą przekazywane są w postaci kart obserwacji gatunku na stanowiskach.

Przykładowe realizacje