Nadzór przyrodniczy to specjalistyczna usługa polegająca na działaniach doradczych w zakresie realizacji planowanego przedsięwzięcia w zgodnie z obowiązującymi przepisami ochrony przyrody oraz kontrolowaniu przestrzegania tych przepisów na placu budowy.

Ekspert sprawujący nadzór przyrodniczy doradza wykonawcy inwestycji w zakresie dostosowania sposobów i terminów wykonywania prac agrotechnicznych, leśnych, rybackich, budowlanych (w tym hydrotechnicznych), remontowych i innych, tak aby zminimalizować ich wpływ na grzyby, rośliny i zwierzęta oraz ich siedliska. Zabezpiecza stanowiska i siedliska chronionych gatunków oraz siedliska przyrodnicze w obszarze przedsięwzięcia przed zagrożeniami zewnętrznymi, a w razie konieczności przenosi zagrożone organizmy poza teren inwestycji.