Ekspertyza entomologiczna to specjalistyczna opinia sporządzona przez naszego entomologa opisująca wpływ planowanego zamierzenia inwestycyjnego na owady. Najczęściej konieczność jej wykonania zachodzi w przypadku realizacji inwestycji związanych usunięciem drzew kolidujących z planowanym przedsięwzięciem. Celem opinii entomologicznej jest określenie czy dany obiekt jest siedliskiem gatunków owadów podlegających ochronie. W przypadku kiedy w wyniku prac terenowych entomolog potwierdzi obecność siedlisk owadów w drzewie identyfikuje stwierdzone gatunki, określa ich liczebność oraz wskazuje miejsca występowania. Co więcej, wskazuje działania mające na celu unikanie, zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnego wpływu planowanego przedsięwzięcie na entomofaunę.

Ekspertyza entomologiczna

Przykładowe realizacje