Autoryzowana stacja dealerska w Poznaniu

biotope
11.12.2018

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obrębie planowanych do rozbiórki budynków położonych przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie autoryzowanej stacji dealerskiej. Opinia przyrodnicza była załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.