Centrum logistyczne w Poznaniu

biotope
13.03.2017

Inwentaryzacja stanowisk gatunków roślin, grzybów, w tym porostów oraz stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w obszarze planowanej inwestycji polegającej na budowie pięciu hal o funkcji magazynowo-usługowej wraz z placami manewrowymi dla samochodów dostawczych, parkingami oraz drogami wewnętrznymi przy ulicy Gnieźnieńskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie).