Droga powiatowa nr 2422P Przybroda-Góra

biotope
23.11.2022

Opinia ornitologiczna dotycząca planowanego do usunięcia drzewa rosnącego w pasie drogi powiatowej 2422P Przybroda-Góra (obręb Przybroda, gmina Rokietnica, powiat poznański, województwo wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.