Kompleks sportowy Golęcin w Poznaniu

biotope
10.02.2024

Inwentaryzacja drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na wielobranżowej modernizacji obiektów kompleksu sportowego Golęcin, położonego przy ulicy Warmińskiej w Poznaniu (województwo wielkopolskie) w zakresie wykonania projektu modernizacji trybuny wraz z zadaszeniem.