Obszar Natura 2000 „Kiszewo”

biotope
11.12.2018

Trzeci rok monitoringu stanu populacji i stanu siedliska nocka dużego wykonany w oparciu o metodykę Państwowego Monitoringu Środowiska w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty Kiszewo PLH300037 (gmina Oborniki, powiat obornicki, województwo wielkopolskie).