Punkt zbierania oraz przetwarzania odpadów w Małopolu

biotope
23.11.2022

Inwentaryzacja przyrodnicza w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu oraz przetwarzaniu odpadów w instalacji do odzysku odpadów z drewna poużytkowego oraz drewnopochodnych w Małopolu (gmina Dąbrówka, powiat wołomiński, województwo mazowieckie). Raport z inwentaryzacji przyrodniczej był uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko złożonego wraz z wnioskiem o wydane decyzji środowiskowej.