Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż Jeziora Swarzędzkiego

biotope
20.08.2019

Inwentaryzacja ptaków w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki naturalnej pieszo-rowerowej wzdłuż brzegu Jeziora Swarzędzkiego (gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie) wraz z oceną wpływu inwestycji na awifaunę.