Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu

biotope
17.06.2021

Ekspertyza ornitologiczna dotycząca zasiedlenia przez gatunki ptaków podlegających w Polsce ochronie prawnej drzew i krzewów rosnących w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz budynku usługowo-mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ulicy Koszalińskiej w Poznaniu.