Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ulicy Świętego Michała w Poznaniu

biotope
20.01.2021

Ekspertyza przyrodnicza dotycząca zasiedlenia drzew i krzewów rosnących przy ulicy Świętego Michała w Poznaniu (województwo wielkopolskie) przez gatunki zwierząt podlegających w Polsce ochronie prawnej, w tym w szczególności przez nietoperze, ptaki oraz owady saproksyliczne. Ekspertyza została złożona w ramach wyjaśnień uwag zawartych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wzywającym do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.