Zespół Szkół w Mielnie oraz Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie

biotope
18.05.2020

Inwentaryzacja ptaków i nietoperze poprzedzająca realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji energetycznej i przebudowie, utrzymaniu obiektu i zarządzaniu energią w celu osiągnięcia oszczędności w zużyciu energii cieplnej i elektrycznej budynków Zespołu Szkół w Mielnie oraz Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie (gmina Mielno, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie). Wyniki inwentaryzacji zostały złożone wraz z wnioskami o wydanie zezwoleń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.