Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu

biotope
13.03.2017

Opinia ornitologiczna oraz chiropterologiczna dotycząca występowania stanowisk i siedlisk gatunków ptaków i nietoperzy podlegających ochronie prawnej w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. KEN położonym przy ulicy Świerkowej w Poznaniu (województwo wielkopolskie). Opinia została złożona wraz z wnioskiem o dofinansowanie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach polityki spójności Unii Europejskiej.