Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Środzie Wielkopolskiej (wariant II)

biotope
08.08.2017

Inwentaryzacja szaty roślinnej, w tym dendroflory, oraz fauny w obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaduktu nad torami PKP w rejonie ulicy Niedziałkowskiego wraz z budową parkingu przy ulicy Łąkowej w Środzie Wielkopolskiej (powiat średzki, województwo wielkopolskie)  wraz z oceną wpływu przedsięwzięcia na obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Średzkiej Strugi PLH300057 oraz obszar chronionego krajobrazu „Bagna Średzkie, a także korytarze ekologiczne o znaczeniu międzynarodowym i lokalnym.